nieuws  PARKOERS   ORGANISATIE   DEELNEMERS >  RONDEMISS   UITSLAGEN   FOTO'S   MOUNTAINBIKE   links
  
 Catering-Experience
 Harmen Bosma Financieel Adviseur
 Servicebedrijf Johan van de Polder
 Tuin- klus- en dienst- verleningbedrijf Erik de Vries
 Ferrofix Design Metaal
 Timmerwerken Jan van der Meer
 Bouwadvies Feenstra
 Westra Schildersbedrijf
 Bouwbedrijf Hooghiemster
 Notariskantoor Brouns
 Loonbedrijf de Haan
 Firma D. de Vries & Zn
 Slagerij Rijpma
 Sikma Diervoeder Speciaalzaak
 R.J. de Boer Fin. Dienstverlening
 Fahner Groenten en Fruit
 Transportbedrijf Hellinga
 Inventive Repair
 Bloemenboetiek 't Paradyske
 Slijterij Mitra's Wijn Etcetera
 Klusbedrijf Reinder de Vries
 Postma Jorritsma Holding BV
  

De vrijwilligerDurk Hooghiemster mét

Trynwâldster team eigen


In het bos- en berglandschap van de Eifel, in het rulle zand van de duinen op Ameland en in de Trynwâldster bossen. Met zijn mountainbike heeft de inmiddels 67-jarige Durk Hooghiemster uit Oentsjerk rondom zijn sporen achtergelaten. Karakteristiek voor zijn ritten is dat de sporen bijna nooit op zichzelf staan. Hij fietst doorgaans mét anderen op: mét zijn echtgenote, mét een ploegmaat, mét een collega of mét een freoneklub fan de Trynwâlden. Het is dus meestal: Durk Hooghiemster mét…

In het coronatijdperk is hij door het SWT-bestuur gevraagd de rol van wijlen Kees de Vries over te nemen als coördinator van de vaste vrijwilligers: een zeventig man. Gaandeweg heeft hij zich in de voorbije periode ingeleefd in de uiteenlopende taken die Kees, standaard op klompen, behartigde. ,,Eins is hy net te ferfangen, sa bysûnder wie hy mei it floeiend by elkoar hâlden fan de groep. It gong allegearre sa fansels, mar foar en achter de skermen hat hy in protte wurk – ek yn stiltme – dien”. 

Rug recht

Met diep respect voor het verleden zal Durk naar eigen zeggen draad voor draad oppakken, omdat hij de historie van de Stichting Wielerpromotie Trynwâlden (SWT) buitengewoon waardeert. ,,Mei elkoar moatte wy de rêch ûnder de ronde hâlde, want der giet al safolle ferlern. Dit mei net ferlern gean, as tradysje yn de Trynwâlden net en ek foar de sport net”. Jaren geleden raakte hij al op vrijwillige basis, met anderen, bij de stichting betrokken met het uitzetten van een pittig parcours voor mountainbikers. Zijn kennis van de streek speelde daarbij als geboren Aldtsjerkster een niet geringe rol mee naast zijn insteek van de dag een belevenis te maken. 

Deelnemers van toen praten nog weleens na over het parcours waarbij ze bij de Grote Wielen plots moesten overstappen. ,,Yn de boat. Hup. Mei elkoar even wille op it wetter, de natoer opsnuve en wer fierder”. De herinneringen aan dergelijke tochten is voor hem belangrijker dan afstand en tijd: ,,Sifers kinst feroare, oantinkens oan in moaie dei bliuwe”.

Jaarrond

Tot heden stapt hij met maten uit de Trynwâlden elke zondag op de pedalen voor een gelegenheidsrit vanaf pakweg half tien tot een uurtje of een. En jaarrond wordt de woensdagavond in zijn agenda ook, bij donker met verlichting, met anderen fietsend ingevuld. Hun oudste zoon René legde bij de Omloop van de Trynwâlden  in zowel 2011 als 2019 beslag op de hoofdprijs. Hun andere zoon Niek won, met een nog felle concurrentie tot in de laatste bocht, de omloop van 2013. In stilte zijn ze best trots op dit soort prestaties, maar ze schreeuwen het niet vanaf de daken. ,,As de mannen mar in moaie dei hân ha”.

Moaie dei

Voor het beleven van een mooie dag op 3 september heeft Durk Hooghiemster mét een delegatie van het bestuur en van een professionele motorclub het parcours inmiddels verkend. Een twaalftal motorrijders, allemaal pensionado’s met passie voor veiligheid op wielen, zal voor de eerste keer de Omloop van de Trynwâlden als groep begeleiden. Het is niet meer, zoals vanouds, een deel van het vaste takenpakket van de politie. Het parcours verkennend heeft hij zo alvast een deeltaak leren kennen. ,,It is in machtich moai parkoers. Ik soe it sels wol ride wolle, mar-ja, jo moatte no ienris jo plakje kinne”.

   
 Harke v/d Meulen Installaties
 Terpstra Fietsplus Hardegarijp
 Salverda 's Timmerbedrijf
 Schaafsma Rijwielhandel
 Dijkstra Woonmode
 Spar Wiersma
 Tom Meindertsma Tweewielers
 Auto Olijnsma
 Dorenbos Architekten
 Chinees Restaurant Oriëntal
 Gosliga b.v. Transportbedrijf
 Cafe Moarkswâl
 Fietswereld Joustra
 Get In Shape Fitness Centrum
 Marten Atsma Architectuur
  

 

  InternetExpertise.nl